Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Wvw 1994 lichte elektrische voertuigen

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en de invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen. Daarnaast bevat het enkele andere wijzigingen.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Wvw 1994 lichte elektrische voertuigen (PDF | 1 pagina | 179 kB)