Rapport Haalbaarheid Ophoging Doelstellingen Rbsw

Rapport over de haalbaarheid van de voorgenomen aangescherpte doelstellingen van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). De Rbsw geldt voor aanbestedende diensten, zoals het Rijk en decentrale overheden.

Rapport Haalbaarheid Ophoging Doelstellingen Rbsw