Beslisnota Nieuw verkoopverbod fossiele brom en snorfietsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Nieuw verkoopverbod fossiele brom en snorfietsen