Kan ik compensatie krijgen voor mijn Stint?

U kunt compensatie krijgen als u op 2 oktober 2018 een Stint van 800 of 1.200 watt had. Of alleen een startset. Hoeveel geld u krijgt, hangt onder andere af van uw type Stint. En of u extra kosten heeft gemaakt doordat de Stint verboden werd op de weg. 

Stints niet veilig genoeg

Na het tragische ongeval met een Stint in september 2018 besloot de overheid Stints te verbieden op de weg. Onderzoek wees uit dat ‘lichtere’ Stints, met een elektromotor van 800 watt, onterecht waren goedgekeurd voor gebruik in het verkeer. De technische keuring van de voertuigen was onvoldoende.

De ‘zwaardere’ Stints, met een elektromotor van 1.200 watt, zijn officieel nooit goedgekeurd voor gebruik in het verkeer. Maar dit was bij bijna niemand bekend. Veel kinderopvangbedrijven gebruikten dit type Stint. Voor beide typen Stints kunt u compensatie aanvragen.

Recht op compensatie

U heeft recht op compensatie als u op 2 oktober 2018:

  • eigenaar was van een Stint van 800 of 1.200 watt; of
  • een Stint leasete; of
  • een startset voor de Stint had (bak, huif en accessoires).

Ook als u schade heeft geleden door waardevermindering of gevolgschade heeft u recht op compensatie. Hoe oud de Stint is, bepaalt hoeveel die in waarde is verminderd. Onder gevolgschade vallen bijvoorbeeld de kosten die kinderopvangbedrijven moesten maken voor vervangend vervoer of extra personeel.

Nodig voor de aanvraag

Wilt u compensatie aanvragen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • een document dat bewijst dat u op 2 oktober 2018 een Stint van 800 of 1.200 watt bezat of leasete. Of alleen een startset. Bijvoorbeeld (een kopie van) de koop-, huur- of leaseovereenkomst. Op dit document moet in ieder geval staan om wat voor type Stint het gaat en wat het aankoopbedrag is.
  • een kopie van de verzekeringspolis of bewijs van premiebetaling waaruit blijkt dat u een motorrijtuigenverzekering heeft afgesloten;
  • een Nederlands bankrekeningnummer, van uzelf of van uw bedrijf (geen spaarrekening).

Let op: gaat uw aanvraag om een Stint van 1.200 watt? Dan heeft u ook een akte van cessie nodig. Deze moet u zowel digitaal als per post opsturen. De digitale versie voegt u bij het digitale aanvraagformulier waarmee u compensatie aanvraagt. De papieren versie van de akte van cessie stuurt u binnen 2 weken na indiening van de aanvraag per post op naar:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Team Compensatie Stint
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Compensatie aanvragen

U kunt van 16 oktober tot en met 15 januari 2024 compensatie aanvragen. Dit kan door het digitale aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Let op: doet u een aanvraag voor meer dan 10 Stints? Dan kunt u alleen een aanvraagformulier per post opsturen, zie hieronder.

Uiterlijk 10 maart 2024 hoort u of en hoeveel geld u krijgt. Als het niet voor deze datum lukt om u te informeren, dan krijgt u hierover bericht. U ontvangt het geld waarschijnlijk eind maart 2024.

Aanvraagformulier per post opsturen

Wilt u liever een geprint formulier invullen en per post toesturen? Vul dan het schriftelijke aanvraagformulier in en stuur het aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Team Compensatie Stint
Postbus 2232
3500 GE Utrecht