Welke verkeersregels gelden er voor mijn landbouwvoertuig?

Er zijn verschillende (verkeers)regels die gelden voor (land)bouwvoertuigen, waaronder maximumsnelheid en rijden met een rijbewijs.

Toegestane wegen

Volgens de wet mogen (land)bouwvoertuigen op bijna alle wegen rijden, met uitzondering van:

  • autowegen;
  • autosnelwegen;
  • wegen met een geslotenverklaring voor landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

De gemeente of provincie bepaalt uiteindelijk van welke wegen (land)bouwvoertuigen gebruik maken, en welke maximumsnelheid er geldt. Dit is afhankelijk van de lokale situatie.

Maximumsnelheid

Met een (land)bouwvoertuig  mag u maximaal 25 kilometer per uur rijden. Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels. U mag dan maximaal 40 kilometer per uur als uw (land)bouwvoertuig een kentekenplaat draagt. 


De nieuwe maximum snelheid geldt voor wegen buiten de bebouwde kom. Ook geldt de snelheid voor wegen binnen de bebouwde kom waar geen (snor)fietsverkeer rijdt. Het gaat dan om 70 kilometer per uur wegen en/of 50 kilometer per uur wegen met een vrijliggend fietspad. 

Rijbewijs

Had u op 1 juli 2015 een B-rijbewijs? Dan mag u, gedurende de looptijd van het rijbewijs, een land- en bostrekker en een mobiele machine besturen. Dit rijbewijs wordt automatisch omgezet naar een T-rijbewijs. Op eigen terrein mag u zonder rijbewijs rijden.

Bekijk de aanvullende (verkeers)regels voor (land)bouwvoertuigen