Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over aanpassing bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over aanpassing bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied