Regeling intrekking ophok- en afschermplicht

Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege intrekking van de ophok- en afschermplicht en aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen.

Regeling intrekking ophok- en afschermplicht