Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Puiflijk 2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20304274 , tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Puiflijk 2020.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Puiflijk 2020 (PDF | 2 pagina's | 74 kB)