Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Assendelft 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 november 2021, nr. WJZ/21269786, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Assendelft (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Assendelft 2021)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Assendelft 2021 (PDF | 10 pagina's | 156 kB)