Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november
2021, nr. WJZ/21286090, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de
bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Tzum

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2021 (PDF | 12 pagina's | 167 kB)