Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ysselsteyn 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 december 20221, nr. WJZ/21320085, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ysselsteyn (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ysselsteyn 2021)