Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lelystad 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2022, nr. WJZ/22027045, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lelystad

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lelystad 2022 (PDF | 10 pagina's | 176 kB)