Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 februari 2022, nr. WJZ/22046682, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hierden II.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden II 2022 (PDF | 11 pagina's | 223 kB)