Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Scharnegoutum 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 februari 2022, nr. WJZ/22077644, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Scharnegoutum

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Scharnegoutum 2022 (PDF | 10 pagina's | 263 kB)