Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wageningen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 maart 2022, nr. WJZ/22080530, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Wageningen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wageningen 2022 (PDF | 10 pagina's | 277 kB)