Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Maurik 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2022, nr. WJZ/22413459, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Maurik.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Maurik 2022 (PDF | 11 pagina's | 257 kB)