Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 september 2022, nr. WJZ/22449985, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Blija II (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija II 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija II 2022 (PDF | 10 pagina's | 248 kB)