Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld IV 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 september 2022, nr. WJZ/22457237, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Barneveld IV.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld IV 2022 (PDF | 12 pagina's | 284 kB)