Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zuidwolde 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 september 2022, nr. WJZ/22501885, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zuidwolde.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zuidwolde 2022 (PDF | 11 pagina's | 286 kB)