Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XII 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 oktober 2022, nr. WJZ/22524875, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren XII (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XII 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XII 2022 (PDF | 14 pagina's | 236 kB)