Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oostrum 2022)

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 november 2022, nr. WJZ/22555755, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Oostrum.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oostrum 2022 (PDF | 12 pagina's | 247 kB)