Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Stolwijk 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 november 2022, nr. WJZ/ 22555872, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Stolwijk (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Stolwijk 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Stolwijk 2022 (PDF | 12 pagina's | 305 kB)