Vogelgriep vastgesteld in Schuinesloot

Bij een eendenbedrijf in Schuinesloot (gemeente Hardenberg, provincie Overijssel) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 60.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze worden  bemonsterd op vogelgriep en komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 5 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 36 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt een vervoersverbod. Het bedrijf ligt in een regio waar geen regionale ophokplicht geldt. Wel geldt er een ophok- en afschermplicht in de 10 kilometer zone. Deze gold al eerder in verband met de besmetting in de Krim, waarmee de 10 kilometer zone grotendeels overlapt.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren Bekijk de actuele besmettingen op de kaart in de Dierziekteviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in een aantal regio’s de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie in Schuinesloot wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeld.