Documenten - Voortgezet onderwijs

945 documenten over Voortgezet onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Wetsvoorstel over afschaffen van de fusietoets

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 04-12-2018

Kamerbrief over 'Eerste tussenrapportage 10-14 onderwijs'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de 'Eerste tussenrapportage 10-14 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan de Landelijke Vereniging van Vakcolleges

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een afschrift van de brief aan de Landelijke Vereniging van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2018

Reactie op brief inzake wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Brief | 29-11-2018

Kamerbrief over uitkomsten evaluatie project Versterking Medezeggenschap

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2018

Rapport 'Met andere ogen'

In dit rapport brengt de coalitie Onderwijs- Zorg - Jeugd advies uit over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) ...

Rapport | 28-11-2018

IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

Dit rapport heeft als kernthema het met IPTO gemeten percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als ...

Rapport | 23-11-2018

Advies Raad van State Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Advies Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 22-11-2018

Indicatie herverdeeleffect vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs per bestuur

In dit bestand staan de voorlopige herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostiging per bestuur. Deze gegevens zijn ...

Publicatie | 21-11-2018

Kamerbrief met reactie op advies Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor schoolleiders'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer een reactie op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2018