Documenten - Voortgezet onderwijs

899 documenten over Voortgezet onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer bij de Regeling vaststelling programma's ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2018

Beantwoording Kamervragen over de kosten van digitale leermiddelen

Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) en Kwint ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2018

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2018, nr. PO/FenV/1406192, houdende de ...

Regeling | 02-10-2018

Aanbieding afschrift reactie op brief over sluiting school Brunssum

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2018

Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Brief van minister Van Engelshoven (OCW) aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding ...

Brief | 01-10-2018

Studeren op een hogeschool of universiteit

In deze folder vind je informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Zo kun je je goed voorbereiden bij de stap ...

Brochure | 01-10-2018

Monitor 10-14 onderwijs Eerste tussenrapportage

Het doel van 10-14 onderwijs is om een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen te creëren door maatwerkonderwijs ...

Rapport | 01-10-2018

Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-10-2018

Beoordelingsruimte en cijfermanipulatie in eindexamens voortgezet onderwijs

Onderzoek naar cijfermanipulatie door docenten bij de eindexamens in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Rapport | 30-09-2018

Aanbieding themaonderzoek naar scheiding bestuur en toezicht onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het themaonderzoek van de Inspectie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2018