Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind van school sturen?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind van school sturen. Uw kind mag dan niet meer op school komen. Dit gebeurt alleen als uw kind zich ernstig heeft misdragen. Soms kunnen ook de leerresultaten de aanleiding zijn. 

Besluit van school sturen

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet de school eerst naar uw verhaal luisteren en naar dat van de leraar of mentor. Ook moet de school met de Inspectie van het Onderwijs overleggen.

Zijn de resultaten van uw kind onvoldoende? Dan mag de school uw kind alleen aan het einde van het schooljaar wegsturen.

Bezwaar maken

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet het schoolbestuur u schriftelijk de reden hiervoor uitleggen. Ook krijgt u informatie over de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit om uw kind van school te sturen. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Daarop moet het schoolbestuur weer binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen.

Tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift mag de school uw kind de toegang tot school weigeren.

Naar de rechter

Blijft de school bij het besluit uw kind weg te sturen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Dat is de bestuursrechter als het gaat om een openbare school. En de civiele rechter als uw kind naar een bijzondere school gaat. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bij de rechtszaak heeft u een advocaat nodig.

Eerst nieuwe school zoeken

Wordt uw kind van school gestuurd? Dan moet de school een andere school zoeken voor uw kind. Uw kind is leerplichtig. De school mag uw kind pas definitief van school sturen als de nieuwe school is gevonden.

Wettelijke regels wegsturen

Meer informatie over de regels voor het van school sturen vindt u in de schoolgids. De wettelijke regels rond toelaten en wegsturen van leerlingen staan in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.