Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?

De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.

Rechten van de leerlingenraad

De leerlingenraad kan:

  • de medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren;
  • eisen dat de medezeggenschapsraad een advies laat weten aan het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.

De leerlingenraad houdt zich ook bezig met:

  • de sfeer op school verbeteren;
  • de kwaliteit van het onderwijs.

Leerlingenraad oprichten

De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of taken. Scholen hoeven geen leerlingenraad in te stellen. Om lid te worden van de leerlingenraad moet een leerling minimaal 13 jaar oud zijn.

Lees meer over de leerlingenraad in het leerlingenraad handboek op de site van LAKS.

Lid worden medezeggenschapsraad

Leerlingen kunnen ook lid worden van de medezeggenschapsraad (MR). Op die manier hebben zij ook invloed op de gang van zaken in en rond de school. Ouders die betrokken willen zijn bij school kunnen ook lid worden van de MR.