Moet ik solliciteren als ik een WW-uitkering heb?

Als u een WW-uitkering ontvangt, moet u solliciteren naar passend werk. In sommige gevallen kunt u een vrijstelling krijgen.

Wanneer geen sollicitatieplicht

In de volgende gevallen hoeft u niet te solliciteren als u een WW-uitkering heeft:

  • U bent 1 jaar verwijderd van uw AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U bent met vakantie (en voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden).
  • U bent met toestemming van UWV bezig een eigen bedrijf te starten.
  • U kunt niet werken door weersomstandigheden of werktijdverkorting.
  • U volgt een opleiding die voor uw re-integratie noodzakelijk is (UWV beoordeelt dit).
  • U werkt op basis van een proefplaatsing.
  • U verleent mantelzorg met instemming van UWV.

Na half jaar WW alle banen passend

Na een half jaar WW worden alle banen als passend gezien. Dit betekent dat u na 6 maanden ook op andere functies moet solliciteren. Ook als het niveau of salaris lager is.

Werk naast WW uitkering: sollicitatieplicht

Heeft u een baan met een lager inkomen aanvaard? Bijvoorbeeld een baan waarbij u minder uren werkt dan in uw vorige baan? Dan heeft u ook nog recht op een (aanvullende) WW-uitkering, naast het inkomen uit uw nieuwe baan. Bij een recht op WW horen verplichtingen. U moet dan wel blijven solliciteren.

Ontheffing van de plicht te solliciteren bij mantelzorg

U kunt mogelijk maximaal een half jaar ontheffing krijgen om te solliciteren. Dit kan als u mantelzorg verricht. Mantelzorg is de benodigde zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.

U kunt een ontheffing krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. Neem hierover contact op met  uw ‘adviseur werk’ van UWV.

Het UWV kan uw ontheffing van de plicht om te solliciteren verlengen. Dat kan in bijzondere situaties vaker dan 1 keer.

Ontheffing sollicitatieplicht door persoonlijke omstandigheden

Krijgt u plotseling een ernstige crisissituatie in uw privéleven, bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie of een ernstige ziekte? Dan kunt u voor maximaal 6 maanden ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. U kunt een ontheffing krijgen in overleg als u voldoet aan de voorwaarden. Neem hierover contact op met uw ‘adviseur werk’ van UWV.

Sollicitatieplicht oudere werknemers in de WW

Ook als oudere werkloze heeft u een sollicitatieplicht. Behalve als u binnen 1 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan hoeft u niet meer te solliciteren. Als u dat wilt, mag u wel blijven zoeken naar werk.