Documenten - Voortijdig schoolverlaten (vsv)

67 documenten over Voortijdig schoolverlaten (vsv)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de vernieuwing van de Regionale VSV-Effectrapportage

Publicatie | 31-10-2017

Wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 23-10-2017

Nader rapport wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Minister Bussemaker (OCW) stuurt het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake...

Kamerstuk: Nader rapport | 23-10-2017

Advies Raad van State over wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 08-09-2017

Kamerbrief over rapport van de Gelijke Kansen Alliantie 2017

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) bieden de Tweede Kamer het rapport van de Gelijke Kansen Alliantie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2017

Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken

Rapportage Gelijke Kansen Alliantie 2017.

Rapport | 25-07-2017

Overzicht informatieproducten voortijdig schoolverlaten (vsv)

Overzicht van de informatieproducten voor gemeenten, scholen en RMC-regio's over voortijdig schoolverlaten (vsv). Zoals...

Publicatie | 16-06-2017

Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) informeert de TweedeKamer over de stand van zaken van de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Kamerstuk | 08-05-2017

Cijfers voortijdig schoolverlaten

Bijlage bij persbericht 21 februari 2017 overzicht voortijdig schoolverlaten

Publicatie | 21-02-2017

Kamerbrief bekendmaking nieuwe cijfers voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe cijfers betreft voortijdig schoolverlaten in het schooljaar...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2017