Documenten - Voortijdig schoolverlaten (vsv)

41 documenten over Voortijdig schoolverlaten (vsv)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Voortgangsonderzoek: aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Het rapport bespreekt een onderzoek naar de voortgang en ervaren effecten van de beleidsaanpak (vervolgaanpak) van voortijdig ...

Rapport | 22-02-2019

Infographic Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (vsv)

De infographic geeft een overzicht van de ontwikkeling van het landelijk aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet ...

Rapport | 22-02-2019

Kamerbrief over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voorlopige cijfers van de voortijdige schoolverlaters in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019

Vragen en antwoorden met betrekking tot de vernieuwing van de Regionale VSV-Effectrapportage

Publicatie | 28-11-2018

Kamerbrief over ondersteuning minder zelfredzame jongeren in het onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om minder zelfredzame jongeren beter te laten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo

Studie naar cijfers over, achtergronden van en wettelijk kader voor de doorstroom van leerlingen van het praktijkonderwijs naar ...

Rapport | 07-03-2018

Kamerbrief over aanbieding Nota's vanwege wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging aan. De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-02-2018

Nota van wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de regionale samenwerking ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 09-02-2018

Nota naar aanleiding van verslag vanwege wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 09-02-2018

Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Een evaluatie van de invulling en meerwaarde van het schoolmaatschappelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Rapport | 05-02-2018