Welke eisen gelden er voor opslag van vuurwerk door bedrijven?

Als bedrijf moet u vuurwerk opslaan volgens strenge veiligheidsregels. Ook heeft u hiervoor toestemming nodig van uw gemeente of provincie.

Vuurwerk opslaan: melding of vergunning?

Als u vuurwerk wilt opslaan moet u hiervan melding doen bij uw gemeente. Of u moet een vergunning aanvragen bij uw provincie. Dit hangt af van de hoeveelheid vuurwerk.

Tabel: Opslag vuurwerk: melding of vergunning?
Hoeveelheid opgeslagen vuurwerk Wat moet ik doen als bedrijf?

Ten hoogste 10.000 kilo vuurwerk

Melding doen bij gemeente

Meer dan 10.000 kilo vuurwerk

Vergunning aanvragen bij provincie

Vuurwerk veilig opslaan in opslagruimte

U moet vuurwerk opslaan in een speciale opslagruimte en volgens strenge veiligheidsregels. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen de opslagruimte en de verkoopruimte. De regels voor de opslag van consumentenvuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit. Ondernemers vinden meer informatie over het opslaan van vuurwerk op Ondernemersplein.

Toezicht op opslag van vuurwerk

Uw gemeente of provincie controleert of u het vuurwerk veilig heeft opgeslagen.