Hoe komen lonen in de zorg tot stand?

Jaarlijks stelt het ministerie geld beschikbaar, zodat de lonen in de zorg evenredig stijgen met andere sectoren. Hoe dat precies werkt, ziet u in deze video.