Aanpak lerarentekort

Er zijn te weinig leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook is er een tekort schoolleiders (directeuren) in het basisonderwijs. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de personeelstekorten aan te pakken. 

Landelijke aanpak lerarentekort

Landelijk wordt het lerarentekort op 3 manieren aangepakt:

Regionale aanpak lerarentekort

Er zijn in alle regio’s personeelstekorten, maar de grootte en oorzaak van de tekorten verschilt per regio. Daarom verschilt ook de aanpak van het lerarentekort in de onderwijsregio’s.

Om het lerarentekort aan te pakken, stimuleert de Rijksoverheid regionale samenwerking tussen: 

 • schoolbesturen;
 • scholen;
 • lerarenopleidingen;
 • gemeenten. 

De Rijksoverheid stelt hiervoor geld beschikbaar. Regio’s kunnen een aanvraag doen voor de Subsidieregeling onderwijsregio’s. Een zogenaamde ‘realisatie-eenheid’ ondersteunt de regio’s en maakt afspraken met hen.

Lees meer over de (regionale) aanpak van het lerarentekort op Aanpaklerarentekort.nl. 

Afspraken primair onderwijs grote steden

Het lerarentekort is het grootst in de grote steden (G5):

 • Amsterdam
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Almere

Daarom zijn hier extra maatregelen nodig. In iedere stad zijn er afspraken gemaakt tussen schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weterschap

Oorzaken lerarentekort

Er zijn verschillende redenen voor het tekort aan leraren in het onderwijs. Dit zijn belangrijke oorzaken:

 • veel oudere leraren gaan met pensioen;
 • er komen niet genoeg nieuwe leraren bij om de vergrijzing te compenseren;
 • er is krapte op de arbeidsmarkt en er zijn veel alternatieve banen.