Aanpak lerarentekort

Er zijn te weinig leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook is er een tekort schoolleiders (directeuren) in het basisonderwijs. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de personeelstekorten aan te pakken. 

Landelijke aanpak lerarentekort

Landelijk wordt het lerarentekort op 3 manieren aangepakt:

Lees meer over de landelijke aanpak van het lerarentekort op Aanpaklerarentekort.nl. 

Regionale aanpak lerarentekort

Er zijn in alle regio’s personeelstekorten, maar de grootte en oorzaak van de tekorten verschilt per regio. Daarom verschilt ook de aanpak van het lerarentekort in de regio’s.

Om het lerarentekort aan te pakken, stimuleert de Rijksoverheid regionale samenwerking tussen: 

 • schoolbesturen;
 • scholen;
 • lerarenopleidingen;
 • gemeenten. 

De Rijksoverheid stelt hiervoor geld beschikbaar. Scholen kunnen een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in het onderwijs

Afspraken primair onderwijs grote steden

Het lerarentekort is het grootst in de grote steden (G5):

 • Amsterdam
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Almere

Daarom zijn hier extra maatregelen nodig. In iedere stad zijn er afspraken gemaakt tussen schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weterschap

Oorzaken lerarentekort

Er zijn verschillende redenen voor het tekort aan leraren in het onderwijs. Dit zijn belangrijke oorzaken:

 • Er komen niet genoeg leraren bij.
 • Veel oudere leraren gaan met pensioen.
 • Er is krapte op de arbeidsmarkt.