Aanpak lerarentekort

Het onderwijs vergrijst en de arbeidsmarkt trekt aan. Als er niets verandert, dan dreigt er een lerarentekort. Het verschilt per sector en regio waar er tekorten ontstaan, en hoe groot de tekorten zijn. Zo worden er relatief weinig problemen voorspeld voor het mbo, maar is het tekort in het primair onderwijs in de Randstad nu al te merken.

Primair onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt op een aantal plekken in Nederland steeds meer zichtbaar. De komende jaren zullen weer overal meer leraren basisonderwijs nodig zijn. Wel blijven de regionale verschillen groot. Het tekort is in de Randstad nu al te merken

Voortgezet onderwijs

Voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs geldt dat voor de verschillende tekortvakken het moeilijker is leraren te vinden. Voor de vakken met de grootste tekorten, bijvoorbeeld wiskunde, lijkt deze situatie voorlopig zo te blijven. Voor de andere vakken zullen er de komende jaren bijna geen tekorten meer zijn.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een sterk vergrijsd lerarenbestand. De komende jaren zullen veel mensen met pensioen gaan. Voor de specifieke beroepsgerichte vakken wordt geconcurreerd met de reguliere arbeidsmarkt. Aangezien de werkloosheid in snel tempo afneemt kan deze concurrentie ook voor tekorten zorgen. 

Leraar worden

Informatie over hoe u leraar wordt staat onder vragen en antwoorden.

Documenten