Aanpak lerarentekort

Het onderwijs vergrijst en de arbeidsmarkt trekt aan. Als er niets verandert, dreigt een lerarentekort. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Het kabinet vindt het lerarentekort een groot probleem.

Primair onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Het tekort was in 2017 in de Randstad al te merken. De komende jaren zullen overal meer leraren basisonderwijs nodig zijn. Wel blijven de regionale verschillen groot.

Invalkrachten primair onderwijs mogen vaker invallen

Vanaf schooljaar 2018-2019 mogen scholen invalkrachten meerdere tijdelijke contracten achter elkaar aanbieden als zij zieke leraren vervangen. De regels over de ketenbepaling voor tijdelijke contracten zijn voor invalwerk binnen het primair onderwijs lastig in te passen. Daarom geldt nu een uitzondering.

Voortgezet onderwijs

Vooral voor vakken waar nu al grote tekorten zijn, wordt het steeds moeilijker om leraren te vinden. Daar lijkt het lerarentekort in het voortgezet onderwijs voorlopig zo te blijven. Voor andere vakken zullen de komende jaren bijna geen tekorten meer zijn.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het lerarenbestand van het mbo is sterk vergrijsd. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen. Voor de specifieke beroepsgerichte vakken concurreert het mbo met de reguliere arbeidsmarkt. De algehele werkloosheid neemt af, er komen steeds meer banen bij. Deze concurrentie op de arbeidsmarkt kan daardoor voor lerarentekorten zorgen. 

Leraar worden

Informatie over hoe u leraar wordt staat onder vragen en antwoorden. U kunt ook de checklist word leraar invullen.

Documenten