Lerarentekort in het primair onderwijs

De tekorten aan leraren in het primair onderwijs (po) verschillen sterk per regio. De verwachting is dat het tekort groeit. Te weinig leraren is een groot probleem voor het onderwijs. Daarom geeft de Rijksoverheid geld zodat scholen meer leraren kunnen vinden.

Aanpak lerarentekort po

De aanpak van het lerarentekort lijkt te werken. Er zijn meer nieuwe leraren dan verwacht werd. Toch laten berekeningen zien dat er tekorten verwacht worden. Daarom blijft het nodig dat alle betrokkenen meedoen. Bijvoorbeeld schoolbesturen, opleidingen, gemeenten en het ministerie van OCW.

Het tekort aan leraren wordt op 3 manieren aangepakt:

Scholen bevorderen de instroom van leraren

 • Studenten die de pabo volgen, betalen de eerste 2 jaar de helft van het collegegeld. Hierdoor is het aantrekkelijker om de opleiding te volgen.
 • Voor studenten die naar de pabo willen, is informatie beschikbaar om zich goed voor te bereiden. Zo hebben studenten meer kans de toelatingstoetsen te halen.
 • Schoolbesturen kunnen €20.000 subsidie krijgen voor een zij-instromer. Dit zijn mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden. De subsidie is voor de opleiding en begeleiding. 
 • Studenten die de (verkorte) pabo in deeltijd willen volgen, hebben meer mogelijkheden. Zij mogen tijdens hun studie al lesgeven. Zij moeten wel een achtergrond in het hoger onderwijs hebben en geschikt zijn. 
 • Schoolbesturen konden subsidie krijgen voor onderwijsassistenten die de pabo willen doen. Met de subsidie worden het collegegeld, begeleiding en de tijd die de onderwijsassistent nodig heeft om te studeren betaald. 

Behoud van leraren

 • Schoolbesturen zorgen dat het vak voor leraren aantrekkelijk blijft. Bijvoorbeeld door (startende) leraren te coachen. Of leraren de kans te geven zich verder te ontwikkelen of extra taken te doen.
 • De Rijksoverheid geeft jaarlijks € 430 miljoen om de werkdruk te verlagen. Zo kunnen schoolbesturen bijvoorbeeld meer klassenassistenten inzetten. 
 • Per jaar is er € 270 miljoen extra voor de salarissen van leraren in het po. Sinds 2017 hebben leraren in totaal 14% meer salaris gekregen. 

Onderwijs anders organiseren

 • Scholen kunnen op een andere manier lesgeven. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van onderwijsassistenten. Of door meer digitale middelen te gebruiken.
 • In de G5 mogen scholen tijdelijk onbevoegde professionals voor de klas zetten. In de G5 zijn de tekorten het grootst, daarom zijn er noodplannen opgesteld. Door de inzet van andere professionals kan een school beter met tekorten omgaan. De G5 zijn de steden Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
 • Ook pabo’s moeten veranderen. Hoe dit moet, bekijkt de Commissie Zevenbergen. Daarnaast stimuleert het kabinet pabo’s om meer maatwerk te bieden. Bijvoorbeeld via opleidingen die beter passen bij studenten met werkervaring, zoals zij-instromers en deeltijders.