Bekwaamheid van leraren

Leraren moeten voldoen aan eisen voor bekwaamheid. De school moet kunnen laten zien dat haar leraren aan deze zogenoemde bekwaamheidseisen voldoen. 

Bekwaamheidseisen leraren

De beroepsgroep heeft bekwaamheidseisen voor leraren opgesteld. In totaal moet een leraar aan 7 bekwaamheidseisen voldoen. De eisen sluiten aan op de verschillende rollen die leraren hebben. Maar ook op situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. 

Een leraar moet bijvoorbeeld interpersoonlijk competent zijn. Dat betekent dat hij op een goede, professionele manier met leerlingen kan omgaan.
Maar een leraar moet zich ook ontwikkelen en zijn kwaliteit van lesgeven op peil houden.

De Onderwijscoöperatie heeft de bekwaamheidseisen opnieuw bekeken en vastgesteld. De nieuwe bekwaamheidseisen treden per 1 augustus 2017 in werking.

Bekwaamheidseisen in de wet

De eisen aan de bekwaamheid van leraren staan in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze gelden voor leraren in het:

  • basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs;
  • voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Bekwaamheidsdossier leraren

Scholen zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever en  leraar. Bijvoorbeeld over zijn ontwikkeling via (bij)scholing.

Op deze manier houdt de overheid grip op de kwaliteit van leraren en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.

Nieuwe leraren moeten voldoen aan bekwaamheidseisen

Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school nog aanvullende normen opstellen.

Leraren die niet aan alle eisen voldoen moeten de gelegenheid krijgen om deze aan te leren. De school maakt hierover afspraken met de leraar.

Toezicht op kwaliteit van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school.

De school moet voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren. Voldoet de school niet aan de eisen voor kwaliteit van het onderwijs? Dan kijkt de inspectie bij haar onderzoek ook naar de bekwaamheidsdossiers op school. 

Met de kwaliteit van de individuele leraar houdt de inspectie zich niet bezig.