Documenten - Werken in het onderwijs

254 documenten over Werken in het onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Op zoek naar LD-functies in het vmbo

Versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs is tussen 2008 en 2014 voornamelijk vormgegeven door promoties van ...

Rapport | 31-05-2016

Aanbiedingsbrief bij brief over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan Stichting van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-05-2016

Kamerbrief over effecten Wwz voor het onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een brief van SKPOEL over de ongewenste effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2016

Brief over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Stichting van het Onderwijs een brief over bovenwettelijke ...

Brief | 09-05-2016

Kamerbrief over voortgang cao-onderhandelingen primair onderwijs

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2016

Advies Raad van State over invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 25-04-2016

Kamerstukken in verband met de invoering van het lerarenregister

Nader rapport inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet ...

Kamerstuk: Nader rapport | 25-04-2016

Wetsvoorstel in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 25-04-2016

Professionele ontwikkeling beroepsgroep leraren. Resultaten van het kwalitatief verkennend onderzoek

Dit focusgroepenonderzoek onder schoolleiders en leraren in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs heeft tot ...

Rapport | 08-04-2016

Beantwoording Kamervragen over bericht dat pabo 'steeds witter wordt'.

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-03-2016