Tweede tussenrapport onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

Het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen is in oktober 2020 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL) gesloten en heeft een looptijd tot en met 2024. Met het bestuursakkoord zetten de betrokken partijen in op meer flexibel en op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk.

Tweede tussenrapport onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen