Documenten - Werken in het onderwijs

485 documenten over Werken in het onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waarom gelden voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor leraren in het basisonderwijs?

De Wet op de expertisecentra (WEC) regelt het speciaal onderwijs zowel binnen het basisonderwijs als binnen het voortgezet...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over ontwikkelingen rond Onderwijscoöperatie en Lerarenregister

De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sturen de...

Kamerstuk | 01-12-2017

Memorie van antwoord wijziging enige onderwijswetten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord wijziging van enige...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 30-11-2017

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wijziging van enige onderwijswetten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord over wijziging van enige...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2017

Kamerbrief over voortgang Lerarenagenda 2013-2020

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2017

IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo (peildatum 1 oktober 2016)

Dit rapport beschrijft het met IPTO gemeten percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs (vo), met als...

Rapport | 28-11-2017

Monitor maatregelen lerarenopleiding beroepsonderwijs - eindrapport

Dit rapport onderzoekt de effecten van de maatregelen die in 2012 zijn aangekondigd om de kwaliteit van de opleiding van...

Rapport | 22-11-2017

Ruimte in regels

Video | 15-11-2017

Handreiking Ruimte in regels

Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Deze handreiking maakt...

Publicatie | 13-11-2017

2e deelbesluit Wob-verzoek 'Onderzoek Primair Onderwijs'

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 9 november 2017  een besluit genomen op een verzoek in het kader van...

Wob-verzoek | 09-11-2017