Documenten - Werken in het onderwijs

254 documenten over Werken in het onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over opname bestuurders onderwijsinstellingen in cao onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van een in het parlement ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019

Strategisch personeelsbeleid in het VO

Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting ...

Rapport | 18-02-2019

Kamerbrief over wettelijke verplichting gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vragen over brieven waarin schoolleiders gewezen worden op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-02-2019

Kamerbrief over betrekken onderwijsveld bij aanpak lerarentekort

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vraag hoe hij het hele onderwijsveld weer gaat betrekken ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2019

Mag ik met een pabodiploma lesgeven als groepsleerkracht in de onderbouw vmbo basis/kader?

U mag met een pabodiploma lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader als u een aanvullend ...

Vraag en antwoord

Reactie op brief over geldelijke compensatie schoolleiders

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief van OBO West Brabant en OBS de Singel over ...

Brief | 01-02-2019

Aanbieding afschrift reactie op brief over compensatie schoolleiders

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Beantwoording vragen over bevoegde en benoembare docenten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint over bevoegde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2019

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 16-01-2019

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 16-01-2019