Documenten - Werken in het onderwijs

259 documenten over Werken in het onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Reactie op brief over geldelijke compensatie schoolleiders

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief van OBO West Brabant en OBS de Singel over ...

Brief | 01-02-2019

Aanbieding afschrift reactie op brief over compensatie schoolleiders

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Beantwoording vragen over bevoegde en benoembare docenten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint over bevoegde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2019

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 16-01-2019

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 16-01-2019

Kamerbrief over de versterking van de leraar

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in deze brief in op de positie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2019

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Curricula van pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen en behoeften aan specialiseren

Rapport | 31-12-2018

Kamerbrief over het evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren. Het rapport bevat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Het Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen laat de stappen zien die horen bij de besteding van de werkdrukmiddelen.

Publicatie | 13-12-2018

Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

Uitleg over de subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om schoolbesturen, scholen en ...

Regeling | 11-12-2018