Lerarenbeurs komend schooljaar verlengd en verhoogd

Ook volgend schooljaar kunnen leraren en docenten die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit, gebruik maken van de lerarenbeurs. Daarvoor reserveert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal bijna € 65 miljoen, ruim € 2 miljoen meer dan voor dit schooljaar beschikbaar was.

In het huidige schooljaar hebben in totaal meer dan 5.300 leraren en docenten de lerarenbeurs toegekend gekregen. Het gaat daarbij om leraren in het primair en voortgezet onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, maar ook om docenten die werkzaam zijn in het mbo en hbo.

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We hebben goede leraren keihard nodig. Daarom zetten we alles op alles om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken en te houden. Bijvoorbeeld door flink te investeren in de salarissen en door de werkdruk te verlagen. Ook aandacht voor de professionele groei is belangrijk. De lerarenbeurs helpt leraren die zich naast hun prachtige vak willen blijven ontwikkelen.”

Minister Dijkgraaf (mbo, hbo, wo): “Het onderwijs gaat om leren en blijven leren. Dat geldt niet alleen voor leerlingen en studenten, maar ook voor leerkrachten. Met de Lerarenbeurs kunnen docenten en leerkrachten hun kennis en vaardigheden vergroten. En daar profiteren ook hun leerlingen en studenten van.”

De lerarenbeurs is bedoeld voor leraren en docenten die een bachelor- of masteropleiding willen volgen naast hun werk. Met de regeling kunnen zij een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. De werkgever van de betreffende leraar of docent kan subsidie krijgen om studieverlof te verlenen.

De lerarenbeurs voor het schooljaar 2024-2025 is aan te vragen van 1 april tot en met 15 mei 2024 via de website van DUO. Leraren en docenten die in het lopende schooljaar een beurs misliepen omdat het geld van de regeling op was, krijgen voor volgend schooljaar voorrang.