Worden werknemers in het onderwijs die veel overwerken hiervoor gecompenseerd?

Het kan zijn dat een werknemer compensatie krijgt voor overwerk. Bij compensatie krijgt de werknemer overwerk vergoed in extra loon of extra verlofuren. Hierover staan vaak afspraken in de cao en de arbeidsovereenkomst.

Compensatie overwerk in loon of tijd

Bij compensatie gaat het om extra loon of extra verlofuren (tijd voor tijd). 

  • Onderwijsondersteunend personeel tot en met schaal 10
    Deze werknemers krijgen compensatie in uren of salaris (met een bepaalde opslagfactor). Zie artikel 6.24 cao PO 2019-2020.
  • Werknemers in het onderwijs tot en met schaal 8
    Deze werknemers krijgen compensatie in uren of verlof (met een bepaalde opslagfactor). Zie artikel 6.3 cao VO 2018-2019 (oud) 

In de arbeidsovereenkomst en cao staat welke regels gelden.

Geen afspraken in cao

Staan er in de arbeidsovereenkomst of cao geen afspraken over overwerk? Dan hangt het van de situatie af of de werknemer compensatie krijgt voor het overwerk. Het kan zijn dat overwerk hoort bij het werk in het onderwijs. Of bij de aard van de functie. Denk hier aan de hogere functies, zoals directeur van de school. De arbeidsvoorwaarden zijn daar dan al op afgestemd.

Hoort overwerk niet bij de functie en wil een werknemer aanspraak maken op compensatie? Dan moet vaststaan dat de werknemer het overwerk deed in opdracht van het schoolbestuur. Of dat het  schoolbestuur instemde met het overwerk.