Hoe word ik schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Een middelbare school bepaalt zelf welke kennis en vaardigheden u als schoolleider moet hebben. U maakt meer kans als u aan de beroepsstandaard voor schoolleiders van middelbare scholen voldoet. Ook helpt het meestal als u een lesbevoegdheid en ervaring als leidinggevende hebt.

Geen wettelijke eisen, wel een beroepsstandaard

Een school mag zelf bepalen aan welke voorwaarden u als schoolleider moet voldoen. In de Wet op het voortgezet onderwijs staat niet aan welke eisen een schoolleider moet voldoen. Wel heeft de beroepsgroep van schoolleiders een beroepsstandaard voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs (VO) ontwikkeld. Hierin staat wat de meeste scholen van een schoolleider verwachten. Als schoolleider moet u bijvoorbeeld:

  • zorgen dat de school werkt vanuit een visie op leren, onderwijzen en pedagogisch werken;
  • zorgen dat leraren zich blijven ontwikkelen in hun vak en in de manier van lesgeven;
  • een vakkenpakket (officieel: curriculum) ontwikkelen met vakken en activiteiten die op elkaar aansluiten;
  • kennis hebben over wat de school tot een goede leeromgeving maakt en zorgen dat de school hieraan voldoet;
  • emoties herkennen en om kunnen gaan met emotionele reacties van leerlingen, ouders en medewerkers.

Als u aan de beroepsstandaard voldoet, maakt u meer kans om schoolleider in het voortgezet onderwijs te worden. Ook helpt het meestal als u een lesbevoegdheid en ervaring als leidinggevende hebt.

Verschillende functienamen voor schoolleider in voortgezet onderwijs

Als u schoolleider op een middelbare school wilt worden, kunt u solliciteren op vacatures voor verschillende functies. Bijvoorbeeld:

  • teamleider;
  • (con)rector;
  • (adjunct-)directeur;
  • locatiedirecteur;
  • rector-bestuurder

De inhoud van deze functies kan verschillend zijn, maar in alle functies geeft u leiding aan de kwaliteit van het onderwijs en/of de organisatie. En bent u verantwoordelijk voor het personeel van de school.