Kan ik als herintreder lesgeven in het basisonderwijs?

Als u een onderwijsbevoegdheid heeft voor het basisonderwijs kunt u solliciteren op vacatures. Ook als u momenteel niet in het onderwijs werkt. Een onderwijsbevoegdheid blijft namelijk geldig.

Lerarentekort in basisonderwijs

Er zijn veel openstaande vacatures in het basisonderwijs. Uit ramingen van de overheid blijkt dat dit de komende jaren  verder toeneemt. Bijvoorbeeld omdat er leraren met pensioen gaan.

De overheid wil het tekort aan leraren in het basisonderwijs aanpakken. Een van de oplossingen is dat mensen die al een onderwijsbevoegdheid hebben weer op een school gaan werken. 

Tegemoetkoming voor ondersteuning en begeleiding herintreders

Als u weer op een school wilt werken, kunt u misschien wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld met coaching of door bijscholing. Dit kan met de subsidieregeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs. Het schoolbestuur kan per herintreder € 2.500 aanvragen. Samen met het schoolbestuur bepaalt u voor welke activiteiten de subsidie wordt ingezet.