Hoe word ik onderwijsassistent of klassenassistent?

Om onderwijsassistent of klassenassistent te worden heeft u een diploma van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent nodig. Er zijn verder (nog) geen wettelijke bekwaamheidseisen voor deze beroepen.

Opleiding onderwijsassistent of klassenassistent

Er zijn 2 mbo-opleidingen tot onderwijsassistent:

  • onderwijsassistent als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3);
  • opleiding ‘onderwijsassistent’ (niveau 4).

De opleidingen tot onderwijsassistent zijn ook geschikt als u klassenassistent wilt worden.
U kunt de opleidingen volgen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Tijdens de opleiding krijgt u beroepsgerichte vakken, zoals pedagogische begeleiding, begeleiding van onderwijsprocessen en didactische ondersteuning.

Toelatingseisen opleidingen onderwijsassistent

Om een mbo-opleiding tot onderwijsassistent te volgen, heeft u een vmbo-diploma nodig of een overgangsbewijs van klas 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo.

Leren en werken als onderwijsassistent

U kunt ook leren en werken combineren. U werkt dan als onderwijsassistent in een school en volgt tegelijkertijd de zogeheten duale opleiding tot leraar basisonderwijs. Sommige lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) bieden deze opleidingen aan.

Werkzaamheden onderwijsassistent

U kunt als onderwijsassistent werken in het:

  • basisonderwijs
  • het voortgezet onderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).

Het takenpakket van een onderwijsassistent verschilt per school. U stemt dit zelf al met de leraar die u ondersteunt. Meestal heeft u als onderwijsassistent vooral organisatorische en begeleidende taken. Zo organiseert u excursies en begeleidt u groepjes leerlingen.

Werkzaamheden klassenassistent

Als klassenassistent kunt u werken in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Maar over het algemeen werken klassenassistenten in het speciaal onderwijs. De functie is vergelijkbaar met die van onderwijsassistent in het basisonderwijs. Er zijn 2 functieniveaus:

  • klassenassistent niveau 3: vervult vooral verzorgende taken en geen onderwijsinhoudelijke taken;
  • klassenassistent niveau 4: verricht - naast verzorgende taken - eenvoudige, routinematige taken. Bijvoorbeeld de begeleiding van individuele leerlingen of kleine groepjes van leerlingen.