Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Werkt u in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? En wordt u werkloos, ziek of zwanger? Dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden naast de uitkering die u dan krijgt ook een bovenwettelijke uitkering. Het gaat bij werkloosheid om een aanvullende uitkering (AVU). Of om een aansluitende uitkering (ASU) die de duur van uw normale uitkering verlengt.

Aanvulling of aansluiting op normale sociale uitkering

Naast uw normale werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW) of Zwangerschapuitkering (Wazo) komt u mogelijk in aanmerking voor een:

  • aanvulling op de WW-, ZW- of Wazo-uitkering;
  • uitkering die u krijgt aansluitend op een WW-uitkering;
  • aanvulling op uw loon als u bij uw nieuwe baan minder verdient dan bij uw vorige baan.

Voorwaarden bovenwettelijke uitkeringen in cao

De voorwaarden om voor 1 van deze uitkeringen in aanmerking te komen, verschillen per soort uitkering. De voorwaarden vindt u in:

Aanvragen bovenwettelijke uitkeringen

U vraagt de bovenwettelijke uitkeringen aan bij Wwplus. U kunt daar ook terecht voor meer informatie over de uitkeringen.

Duur bovenwettelijke uitkeringen

De aanvulling ontvangt u net zo lang als u de WW-, ZW- of Wazo-uitkering ontvangt. De duur en hoogte van de aansluitende uitkering hangen af van ww leeftijd en het aantal werkjaren. Krijgt u een aanvulling op uw salaris omdat u minder bent gaan verdienen? Dat krijgt u uiterlijk tot het einde van de periode waarin u de bovenwettelijke uitkering zou kunnen ontvangen.