Besluit op 13-tal Woo-verzoeken

Besluit op 13 verzoeken om informatie. De verzoeken, in samenhang beschouwd, vormen misbruik van recht en worden daarom buiten behandeling gesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op 13-tal Woo-verzoeken