Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over verschillende strafdossiers

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over verschillende strafdossiers in de periode 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over verschillende strafdossiers