Besluit op Woo-verzoek over wijze van toesturen stukken en inventarislijst

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de wijze van het toesturen van de stukken (bijvoorbeeld via filetransfer) en over de zogenoemde inventarislijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over wijze van toesturen stukken en inventarislijst