Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving