Afschrift Reactiebrief Algemene Rekenkamer formeel overleg

Afschrift van de brief van de Algemene Rekenkamer aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De brief bevat een advies over het voornemen tot oprichting van de Stichting Wetenschapscommunicatie.

Afschrift Reactiebrief Algemene Rekenkamer formeel overleg