Antwoord op Kamervragen over Engelstalig artikel over diversiteit en inclusiviteit in wetenschappelijke publicaties


Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'The giant plan to track diversity in research journals'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.